Ons onderwijs

 
Missie:
 
Ons onderwijs dient als een instrument voor de leerling en vormt geen doel op zich. Zo stimuleren we leerlingen aan de levende praktijk zich kritisch en creatief te ontwikkelen (persoonsvorming), betrokken relaties te leggen (socialisatie) en concreet en wereldgericht te handelen (kwalificatie) vanuit eigenheid en autonomie.
 
 
 
∇ Scroll verder

“Een school is een plek waar je leert over de maatschappij, en gelukkig jezelf leert zijn!”

Tayke
17 jaar, van vwo 5 naar mbo gespecialiseerde koksopleiding

‘Onderwijs hoort te bestaan uit verschillende factoren: kansen realiseren voor een mooie toekomst, het leren van samenwerken en jezelf voor te bereiden op wat er komen gaat op welk gebied dan ook. En dat, precies op de manier zoals jij het wilt met behulp van de school.’

Merlijn
18 jaar, van vwo 5 naar vavo havo

Visie:

We willen de leerlingen veel verschillende handvatten geven om zichzelf te ontwikkelen en hoe zij zich verhouden tot deze roerige wereld. De jongeren laten ervaren wat ze zelf allemaal kunnen bedenken, maken, doen en ontwikkelen, waardoor ze meer grip krijgen op de wereld.

Door de grensbeleving van elk individu aan te wakkeren. Het aangaan van uitdagingen tot het onderzoeken van eigen grenzen, die van een ander als die binnen de maatschappij. Dit om te kunnen groeien tot een mens die vanuit respect (naar anderen, de omgeving en zichzelf) en veerkracht kan leven en die iets waardevols wil bijdragen aan de wereld.

∇ Scroll verder

Over de grenzen van het Waldorfonderwijs.

We nemen de ontwikkelfase van het kind als uitgangspunt en leven mee met de seizoenen. Bij ons staat de mens centraal, met een blik op de wereld, vergelijkend met Jenaplan-, Dalton- en Montessorionderwijs. Praktijkgericht en in verbinding met de omgeving en natuur werken we in heterogene groepen.

Wij zijn een school in oprichting.
Lees verder: Overeenkomsten als uitgangspunt ▷

Samen starten, samen slagen.

Ontwikkelen vanuit een fijne basis. Vaste groepen die (zo lang mogelijk) bij elkaar blijven tijdens de hele schoolloopbaan. De tijd en ruimte die nodig is om te kiezen en ontdekken waar elke leerling heen wil met het vervolgonderwijs. Zowel voor leerling als docent(en) geeft dat de kans elkaar echt te ontmoeten, leren kennen en zien door de tijd heen. Het schept veiligheid en verbinding waardoor er op maat gewerkt, geleerd en ontwikkeld kan worden.

Tijd voor leren en ruimte te ontwikkelen.

Bewegend en levend onderwijs met het oog op ervaren van de uitzonderlijke en juist heel alledaagse zaken op basis van lopende (maatschappelijke) vraagstukken en of gebeurtenissen. Dat betekent dat naast de kernvakken als Nederlands en Wiskunde er veel ruimte is voor leren door levensechte opdrachten buiten de school. Een gezonde balans tussen bewegen, voelen en denken.