Over ons

 

Het idee voor onze school is ontstaan vanuit een groep gedreven ouders in Deventer, die een gedeelde visie koesterden: de behoefte aan een volledige leerlijn tot en met examens basis/ kader/mavo/havo/vwo met een frisse en vernieuwende aanpak. Vanaf januari 2023 zijn we actief bezig geweest met het verkennen van mogelijkheden.

“Voor mij is het echt belangrijk dat ik op een fijne manier kan leren en ik niet constant in de boeken hoef te zitten om goed te kunnen leren. Ik doe ook mee aan het leerlingen panel omdat ik dan kan helpen om een goeie school te maken..”

Nevaeh
17 jaar, van mavo naar mbo social work

Bestuur


Ninke Beunk


Initiatiefnemer en voorzitter
‘goed willen doen vanuit intuïtie en hart’


Michiel Miedema


Initiatiefnemer en penningmeester
‘één school van brugklas tot examen, die vanuit de leerling bezien maximaal voorbereidt op wat er in de maatschappij gaande is’

 
 


Dirk Gillissen


Initiatiefnemer en secretaris
‘onze kinderen moeten voor alles fijne mensen worden, wij moeten daartoe inspireren’


Kristiaan Kamerling


Initiatiefnemer en funding
‘zo’n school is er nu niet in Deventer, UiterWaarden springt in dit gat, hoe fijn!’

“UiterWaarden als een school waar je echt wordt gezien..”

Yno Hendriks
Schoolleider Jenaplanschool De Kleine Planeet

Projectteam


Jeroen Groothedde


Ouder
‘een veilige plek voor de generatie creëren’


Yno Hendriks


Werkgroep curriculum
‘leer samenwerken op allerlei niveaus’

 
 


Bert ter Horst


Communicatieadviseur
‘ik voeg mijn kennis als creatief strateeg en ervaring als ondernemer toe om stappen te maken’


Peer Meerding


Werkgroep curriculum
‘de intrinsieke motivatie van leerlingen aansporen’

Vrienden

 

Wim den Blanken
Interim manager en bestuurder in het onderwijs

‘Goed dat er een initiatief is om in Deventer voortgezet onderwijs te organiseren met oog voor onderwijsvernieuwing en kansengelijkheid’

 

Marc Harmsen
Architect en eigenaar Architecten Lab

Als architect ontwerp ik ruimtes die fijn en gezond zijn voor mensen, die met respect voor de leefomgeving worden gebouwd. De wereld verandert, het onderwijs moet dus ook veranderen. Dit initiatief past bij mijn waarden: om een school op te starten waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal staat, die praktijkgericht onderwijs geeft in verbinding met de omgeving en de natuur. Ik steun dit van harte!

 

Lucas Sint
Directeur vrijeschool De Kleine Johannes

Het vraagt moed en meesterschap om in deze tijd onderwijs te bieden wat werkelijk recht doet aan wat onderwijs zou moeten zijn. Voor mij betekent goed onderwijs dat je in staat bent om jonge mensen te leren wie ze zijn en kunnen worden in relatie tot de wereld om hen heen.

UiterWaarden toont de moed om een verschil te maken en vanuit meesterschap en verbinding vernieuwend onderwijs te geven. Ik steun dat van harte en draag graag mijn steentje bij door mee- en dwars te denken.

 
 
 
 

Nelleke Guequierre
Voorzitter van college van bestuur Mercurius College

Vrijeschoolonderwijs tot aan het eindexamen in een school waarin vanuit een visie wordt gewerkt, dat gun ik de leerlingen in Deventer. Het initiatief van de UiterWaarden is toegewijd en gaat een school neerzetten waarin leerlingen gezien worden en in een veilige omgeving kunnen opgroeien tot mooie mensen.

 

Elard Pijnaken
Directeur/bestuurder BVS-Schooladvies.

UiterWaarden is een waarden gedreven onderwijsconcept dat een stille revolutie kan veroorzaken in het vastgelopen onderwijsbestel. Geen voorgekauwde prestatiemal waar kinderen ingeperst worden, maar een school die het levende leren in en aan de natuur centraal stelt. Waarbij enthousiasme, respect en verbeeldingskracht als essentieel worden beschouwd.

UiterWaarden ontwikkelt onderwijs waarbij je jezelf leert kennen in nabijheid van anderen en je leefomgeving. En op deze wijze bouwt aan een vreedzame toekomst.
Hier draag ik graag mijn steentje aan bij!

 

Maite Roest & Lize Reitsma
Limai -muziekschool

Het onderwijs zou een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij. Het is waardevol om samen te werken met mensen die andere talenten hebben dan jij. De wereld vraagt om openheid, creativiteit en oog voor de ander. De uitgangspunten van de UiterWaarden komen tot de kern van wat onderwijs wat ons betreft zou moeten inhouden om leerlingen voor te bereiden op onze snel veranderende samenleving.