Over ons

 

Het idee voor onze school is ontstaan vanuit een groep gedreven ouders in Deventer, die een gedeelde visie koesterden: de behoefte aan een volledige leerlijn tot en met examens basis/ kader/mavo/havo/vwo met een frisse en vernieuwende aanpak. Vanaf januari 2023 zijn we actief bezig geweest met het verkennen van mogelijkheden.

“Voor mij is het echt belangrijk dat ik op een fijne manier kan leren en ik niet constant in de boeken hoef te zitten om goed te kunnen leren. Ik doe ook mee aan het leerlingen panel omdat ik dan kan helpen om een goeie school te maken..”

Nevaeh
17 jaar, van mavo naar mbo social work

Wij geloven in een onderwijsomgeving die niet alleen onderwijst, maar ook inspireert en zich aanpast aan de behoeften van onze leerlingen. Samen bouwen we aan onderwijs waar nieuwsgierigheid wordt aangemoedigd en waar leerlingen worden voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

Deventer biedt een uitgebreid scala aan onderwijsmogelijkheden in het basisonderwijs, met naast regulier onderwijs ook diverse vernieuwende onderwijsvormen zoals Dalton, Montessori, Jenaplan, Interconfessionele scholen en de Vrijeschool. Deze scholen inspireren elkaar en veel ouders maken bewust de keuze voor vernieuwend onderwijs. In het voortgezet onderwijs zien we een groeiende behoefte aan meer diversiteit en keuzemogelijkheden.

Initiatiefgroep

 

Ninke Beunk
Initiatiefnemer en
Voorzitter

Het goed willen doen vanuit intuïtie en hart is wat ik ambieer in mijn doelen. Het verbinden van de mensen om vervolgens vanuit passie onderwijs uit te dragen dat raakt en inspireert. Een plek waar aandacht het blikveld zal verbreden, door aanbieden wat niet vanzelfsprekend is maar een opening biedt voor verruiming in het algemeen denken. Doordat leerlingen en docenten gestimuleerd worden buiten de gebaande paden te lopen, ontstaat er een cultuur voor ontdekken van eigen krachten en mogelijkheden. Dit maakt trots en zorgt voor een hogere eigenwaarde en motiveert om nog een stapje verder te gaan.

 

Bert ter Horst
Communicatieadviseur

Heel eerlijk? Ik heb me pas verdiept in het aanbod van Deventer middelbare scholen nadat ik in aanraking kwam met dit mooie initiatief. En ik viel van verbazing in verbazing. Ik hou ervan als projecten van de grond komen. Ik voeg mijn kennis als creatief strateeg en ervaring als ondernemer toe om stappen te maken. En te zorgen voor de broodnodige vernieuwing in het Deventer onderwijs.

 

Michiel Miedema
Initiatiefnemer en
Penningmeester

Naast vader van drie kinderen ben ik leidinggevende bij de rijksdienst voor ondernemend Nederland. Daar werk ik met mijn team mee aan de energietransitie. Ik geloof erin dat we de wereld kunnen verbeteren, met verantwoordelijkheid voor de aarde en met eerlijkere verdeling van kansen en welvaart. Deze opgaven komen straks terecht bij de nieuwe generaties. Daar is een school bij nodig waar persoonsvorming voorop staat, een school die vanuit de leerling bezien maximaal voorbereidt op wat er in de maatschappij gaande is. In mijn ogen ontbreekt zo’n school nu in het aanbod in Deventer.

 

 

 

Jeroen Groothedde
Algemeen lid

In mijn zoektocht door onderwijslandschappen kon ik mijn plek niet vinden als andersdenkende. Vastbesloten om het onderwijs te vernieuwen, neem ik deel aan dit initiatief. Als Avatar Professional, met ervaring in zelfontwikkelingsprogramma’s en betrokkenheid bij BIM-projecten, wil ik een veilige plek voor de generatie creëren, waar diversiteit en groei in het onderwijs centraal staan.

 

Dirk Gillissen
Initiatiefnemer en secretaris

Van huis uit ben ik beeldend kunstenaar, vormgever, fotograaf. Ik aanschouw veel en wil van daaruit iets maken. Steeds meer dingen die we in ons hart moeten dragen worden uitgedrukt in cijfers. Zo gaat het bij een school om efficiency, vierkante meters, geld per leerling en slagingspercentages…

Ik denk dat onze kinderen voor alles fijne mensen moeten worden. Als samenleving, ouders en school moeten we daartoe inspireren: De doorgaande leerlijn van de UiterWaarden, van brugklas tot eindexamen, hoort daarbij. Een hele middelbare school lang: hoofd, hart en handen, om leerlingen zorgzame, warme, verstandige mensen te laten worden. Klaar voor hún toekomst.

 

Kristiaan Kamerling
Initiatiefnemer en Funding

Voor mij is het erg belangrijk en evident dat kinderen in Deventer kwalitatief Vrijeschool/vernieuwend onderwijs kunnen volgen t/m het eindexamen en dat deze school in één gebouw zit met een bijzondere en fijne sfeer. Waar kinderen met plezier heen gaan en waar ze op sociaal vlak een mooie ontwikkeling kunnen doormaken.

Zo’n school is er nu niet in Deventer, en dat is een groot gemis.

De UiterWaarden springt in dit gat, hoe fijn!

“UiterWaarden als een school waar je echt wordt gezien..”

Yno Hendriks
Schoolleider Jenaplanschool De Kleine Planeet

Supporters

Yno Hendriks
Schoolleider Jenaplanschool De Kleine Planeet

De UiterWaarden als een school waar je echt wordt gezien. Waar je leert samenwerken op allerlei niveaus. Er betekenisvol en boeiend onderwijs wordt gegeven en je de hele route tot je eindexamen kan blijven.

Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Als inspirator, kritische vragensteller en verbinder.

 

 

Wim den Blanken
Interim manager
Bestuurder in het onderwijs

‘Goed dat er een initiatief is om in Deventer voortgezet onderwijs te organiseren met oog voor onderwijsvernieuwing en kansengelijkheid’

 

 

Marc Harmsen
Architect
Eigenaar bij Architecten Lab

Als architect ontwerp ik ruimtes die fijn en gezond zijn voor mensen, die met respect voor de leefomgeving worden gebouwd. De wereld verandert, het onderwijs moet dus ook veranderen. Dit initiatief past bij mijn waarden: om een school op te starten waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal staat, die praktijkgericht onderwijs geeft in verbinding met de omgeving en de natuur. Ik steun dit van harte!

 

 

Lucas Sint
Directeur vrijeschool De Kleine Johannes

Het vraagt moed en meesterschap om in deze tijd onderwijs te bieden wat werkelijk recht doet aan wat onderwijs zou moeten zijn. Voor mij betekent goed onderwijs dat je in staat bent om jonge mensen te leren wie ze zijn en kunnen worden in relatie tot de wereld om hen heen.

UiterWaarden toont de moed om een verschil te maken en vanuit meesterschap en verbinding vernieuwend onderwijs te geven. Ik steun dat van harte en draag graag mijn steentje bij door mee- en dwars te denken.

Peer Meerding
Docent Vrijeschool, voortgezet onderwijs

Tijdens de 13 jaar die ik in het onderwijs zit, heb ik de wereld zien veranderen en daarmee uiteraard ook de leerlingen. Helaas bleef de school en haar systeem ver achter bij al deze veranderingen. Het huidige schoolsysteem mist veelal zingeving en juist dat is waar de hedendaagse jongere naar opzoek is. “Wie ben ik, waar ga ik naartoe en waarom doe ik dit?” Dit zijn essentiële vragen waar UiterWaarden aandacht aan gaat geven om van daaruit de intrinsieke motivatie van de leerling aan te sporen. Ik ben ontzettend blij hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen.
 

Nelleke Guequierre
Voorzitter van college van bestuur Mercurius College

Vrijeschoolonderwijs tot aan het eindexamen in een school waarin vanuit een visie wordt gewerkt, dat gun ik de leerlingen in Deventer. Het initiatief van de UiterWaarden is toegewijd en gaat een school neerzetten waarin leerlingen gezien worden en in een veilige omgeving kunnen opgroeien tot mooie mensen.

 

 

Elard Pijnaken
Directeur/bestuurder BVS-Schooladvies.

UiterWaarden is een waarden gedreven onderwijsconcept dat een stille revolutie kan veroorzaken in het vastgelopen onderwijsbestel. Geen voorgekauwde prestatiemal waar kinderen ingeperst worden, maar een school die het levende leren in en aan de natuur centraal stelt. Waarbij enthousiasme, respect en verbeeldingskracht als essentieel worden beschouwd.

UiterWaarden ontwikkelt onderwijs waarbij je jezelf leert kennen in nabijheid van anderen en je leefomgeving. En op deze wijze bouwt aan een vreedzame toekomst.

Hier draag ik graag mijn steentje aan bij!

Maite Roest & Lize Reitsma
Limai -muziekschool

Het onderwijs zou een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij. Het is waardevol om samen te werken met mensen die andere talenten hebben dan jij. De wereld vraagt om openheid, creativiteit en oog voor de ander. De uitgangspunten van de UiterWaarden komen tot de kern van wat onderwijs wat ons betreft zou moeten inhouden om leerlingen voor te bereiden op onze snel veranderende samenleving.