Verkenningen naar 5-jaar vmbo en 6-jaar havo

Minister in notadebat: verkenning naar 5-jaar vmbo

24 MEI 2023

Minister Wiersma gaat het verlengen van het vmbo tot vijf jaar verkennen. In de visiebrief over funderend beroepsonderwijs komt hij nog deze zomer met een eerste beeld en in het najaar met een beleidsreactie op de toekomstverkenning mbo en hoger onderwijs. Dat zegde de minister – op aangeven van de SP – toe tijdens het notaoverleg in de Tweede Kamer. In dat overleg werd gedebatteerd over de curriculumherziening en het masterplan basisvaardigheden van de minister.

De VO-raad pleitte in een brief aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs om vmbo-leerlingen meer tijd te geven om zodoende alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een faire kans te geven om zich de basisvaardigheden eigen te maken en een brede basis te leggen voor hun toekomst.

Gelijke kansen? Dan naar een vijfjarig V(MB)O!

Daarnaast spreekt stichting platvorm vmbo (SPV) over het scheppen van gelijke kansen met invoeren van een vijfjarig V(MB)O! SPV pleit ervoor om alle vmbo opleidingen in het vo vijf jaar te laten duren, zodat het voor leerlingen mogelijk is om vakken op verschillend niveau af te sluiten en zo het niveau te halen dat bij hen past.

Lees verder

Kansengelijkheid door 6-jarige havo – Het havoplatForm pleit voor 6-jarig havo!

Een 6-jarige havo-opleiding draagt bij aan versterking van de vakkennis, geletterdheid, culturele vorming, verantwoordelijk burgerschap en meer kansengelijkheid. Een 6-jarige havo zorgt voor extra tijd, ruimte en voldoende aandacht.

Lees verder

Een zesjarige, geïntegreerde leerroute vmbo-tl – havo

Met een geïntegreerde leerroute vmbo-tl – havo kunnen mogelijk meer leerlingen dan nu een havodiploma behalen. Waar vmbo-tl- en havoscholen ieder voor zich kunnen werken aan verbetering van de onderlinge aansluiting, kunnen ze dat ook doen in een geïntegreerde, zesjarige leerroute waarin de leerlingen na vier jaar een vmbo-tl-diploma behalen en na zes jaar een havodiploma.

Lees verder