Stichting UiterWaarden een feit

Donderdag 22 maart is de stichting officieel opgericht bij notaris Opbroek in Deventer

Dat ons initiatief bestaat, is voor iedereen ondertussen duidelijk. Afgaande op de vele reacties leeft het behoorlijk in Deventer. De volgende stap is dat we ons bij DUO registeren als school in oprichting. Daarvoor is het nodig dat we een rechtspersoon worden en om die reden kwamen we op 22 maart samen op de Gibsonstraat bij notaris Opbroek.
Met hem hebben we de statuten voorbereid en deze lagen op tafel ter ondertekening. Met onze handtekeningen erop was de stichting geboren. Geen beschuit met muisjes maar wel veel blijdschap met deze officiële stap in de oprichting van onze school UiterWaarden!

Ninke Beunk – voorzitter
Dirk Gillissen – secretaris
Michiel Miedema – penningmeester
Kristiaan Kamerling – raad van toezicht