PERSBERICHT
Dinsdag 27 februari 2024

Toch geen samenwerking tussen UiterWaarden en Etty Hillesum Lyceum

Deventer, 27 februari 2024 – De directie van het Etty Hillesum Lyceum (EHL) en de Initiatiefgroep UiterWaarden  (IUW) hebben een aantal keer met elkaar gesproken om te kijken of samenwerking mogelijk is. De gesprekken verliepen open en constructief.

Uit de gesprekken werd duidelijk dat EHL en IUW qua visie raakvlakken hebben. Beide willen onderwijs vormgeven vanuit een brede onderwijsopvatting. Het gaat om ontplooiing van leerlingen in brede zin: hoofd, hart en handen.

Toch is de wederzijdse conclusie dat er onvoldoende basis is om de krachten te bundelen. Er blijkt onvoldoende overlap te zijn in de onderliggende uitgangspunten. Eén van de belangrijke verschillen van inzicht zit hem in de organisatorische inrichting. IUW zet zich in voor een eigen school met een doorlopende leerlijn van brugklas tot eindexamen in één gebouw, die in geval van samenwerking onderwijskundig los van de rest van het EHL zou functioneren. Het EHL ziet geen mogelijkheid om dit met de huidige inrichting van hun onderwijs te realiseren.

Ondanks de verschillen in visie en gedachtengoed tussen beide scholen is er een gedeeld streven om er te zijn voor alle leerlingen in Deventer. Zowel UiterWaarden als Etty Hillesum Lyceum bevestigen hun inzet om het onderwijsaanbod in Deventer te verrijken.

IUW en EHL gaan ieder een eigen weg. Wel is afgesproken om elkaar op de hoogte te houden. Mogelijk dat beide partijen in een latere fase opnieuw met elkaar in gesprek gaan.

De Stentor, woensdag 13 maart 2024:

Toch geen samenwerking tussen UiterWaarden en Etty Hillesum Lyceum

De beoogde nieuwe middelbare school in Deventer, UiterWaarden, trekt niet in bij een van de locaties van het Etty Hillesum Lyceum (EHL). Dat is de conclusie na gesprekken tussen de scholenkoepel en initiatiefnemers van UiterWaarden.

Stedendriehoek, dinsdag 27 februari 2024:

Nieuwe school in Deventer trekt níét in bij Etty Hillesum Lyceum: ‘Op zoek naar eigen plek’

De directie van het Etty Hillesum Lyceum (EHL) en de Initiatiefgroep UiterWaarden (IUW) hebben een aantal keer met elkaar gesproken om te kijken of samenwerking mogelijk is. De gesprekken verliepen open en constructief.