Een kansrijk onderwijsstelsel!

Het voorstel van de PO-Raad en de VO-raad (2023) voor een nieuw en kansrijk onderwijssysteem, wordt toegejuicht door Leve het onderwijs! De raden pleiten voor een latere selectie in het onderwijs, waardoor meer kansen ontstaan en segregatie wordt verminderd. Door flexibiliteit en differentiatie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen op hun eigen tempo en niveau groeien. Het voorstel om een funderende en kwalificerende fase te introduceren, waarbij leerlingen rond hun 15e jaar kunnen kiezen voor het best passende profiel, is een stap in de richting van een onderwijsstelsel dat recht doet aan ieder kind.

PO- en VO Raad, Kansrijk Onderwijsselsel (PDF)