Heterogene klassen

Saskia Wiegant is rector van de Leon van Gelder en de Simon van Hasselt school in Groningen. ‘Het kan wél.’ Dat schreef Saskia in een post op LinkedIn, in reactie op negatieve uitingen over brede heterogene klassen. We kwamen in gesprek over de Leon van Gelder. Vertel eens wat over deze school? En: hoe ben jij hier terecht gekomen?

“Ik begrijp er niets van dat jij er zo met de pet naar gooit. Als ik zo slim was als jij, dan zou ik veel beter laten zien wat ik kan.” Dat is wat een leerling (met veel vmbo-vakken) zei tegen een havo- leerling. Nou, die boodschap kwam echt wel binnen. Leerlingen van alle niveaus zitten bij elkaar in de klas en een paar keer per jaar zitten we om de tafel en bespreken de kinderen met elkaar hoe het gaat. Hoe de samenwerking verloopt en hoe ze vinden dat ieder werkt aan de eigen ontwikkeling. In deze context kunnen we dus zulke uitspraken optekenen. Vanuit de onderlinge niveauverschillen bieden leerlingen elkaar onverwachte perspectieven.
(bron: VANTWAALFTOTACHTTIEN J A N UA R I – F E B R UA R I 2 0 2 3)

Lees meer